In de Spirula (volume 46, nummer 4) geeft de heer G.C. Kronenberg zijn recensie over de publicatie: A Conchological Iconography, family Strombidae. Uit het artikel blijkt duidelijk dat deze mening persoonlijk is. Daarom wil ik hier een zo objectief mogelijke beschrijving van deze uitgave geven. Waar een opmerking mijn persoonlijke mening betreft vermeld ik dat er bij.