Muntjak (Muntiacus reevesi) en sikahert (Cervus nippon) zijn beide hertachtigen die niet van nature in de Nederlandse natuur voorkomen. In omliggende landen zorgen beide soorten voor de nodige problemen. Het Sikahert met name door vermenging met het inheemse edelhert (Duitsland, Engeland). De muntjak zorgt in hoge dichtheden voor aantasting van bosvegetaties, met als gevolg het verdwijnen van specifieke bosflora en (door structuurverandering) van bosvlinders en –vogels als de nachtegaal. Daarnaast komt bij hoge dichtheden verdringing van het ree voor als gevolg van voedselconcurrentie. Begin 2013 is in deze nieuwsbrief een overzicht gegeven van het voorkomen van beide soorten tot dat moment. Voor beide soorten is het van belang de vinger aan de pols te houden. Tijd dus voor een update.