Een drietal exotische soorten roofdieren wordt sinds eind jaren zestig van de vorige eeuw regelmatig in Nederland waargenomen: wasbeer (eerste waarneming in 1968), wasbeerhond (1981) en Amerikaanse nerts (1983). Deze 3 soorten kwamen op verschillende manieren in ons land terecht. Hieronder wordt per soort een overzicht gegeven van de herkomst en verspreiding, de (mogelijke) opname op de Europese lijst exoten en actuele waarnemingen. De verspreidingskaart geeft de waarnemingen van deze soorten in 2015 en 2016. Voorplanting in het wild van deze soorten vindt (nog) niet plaats.

, , , , ,
Kijk op Exoten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

H. Hollander. (2017). Exotische roofdieren in Nederland. Kijk op Exoten, 5(2), 10–11.