De biodiversiteit in onze binnenwateren neemt snel toe. Toch is dat geen goed nieuws. Door de toestroom van uitheemse vissoorten komt het voortbestaan van de inheemse waterfauna in gevaar.