Het KNNV-tijdschrift Natura is met ingang van l september zoo6 overgedragen aan de KNNV Uitgeverij. Het blad wordt nu niet meer uitgegeven door de vereniging, maar door de KNNV Uitgeverij. De Natura-computer staat nog steeds op hetzelfde bureau, want de vereniging en de uitgeverij zetelen in hetzelfde pand aan de Oudegracht in Utrecht. Natura blijft dus gewoon 'in de familie' en dit septembernummer oogt als de vorige nummers . Daarom rijst de vraag wat er eigenlijk gaat veranderen? De hoofdredacteur en de uitgever verwachten geen plotselinge ommezwaai, maar ze zitten wel boordevol plannen voor de komende jaargangen.