Het gaat goed met de zandhagedis in de duinen. De belangrijkste oorzaak is waarschijnlijk het grotere voortplantingssucces door het warmere klimaat. Wellicht dragen natuurherstelprojecten een steentje bij.