Willemien Troelstra is FLORON-districtscoördinator in FLORON-district 16 (Zuid-Holland-Zuid). Tijdens een plantenweek in Zwitserland de auteurhaar naar haar ervaringen als districtscoördinator.