Na een lange en koude winter komen het voorjaar en het broedseizoen er nu echt weer aan. Zou het daardoor komen dat er ook weer veel werk aan de winkel is voor natuurbescherming? Een keur van onderwerpen, bekend en onbekend, vroegen de laatste maanden onze aandacht.