Sinds de winter van 2005/2006 organiseert de FFF-Slaapplaatsentelgroep Fryslân slaapplaatstellingen van Grote zilverreigers in onze provincie. Daar verschenen in de loop der jaren al vier artikelen over in Twirre, waarbij vrijwel iedere keer weer gesproken werd van recordaantallen. De Grote zilverreiger laat een ongekende aantalstoename en areaaluitbreiding zien in Europa en in Fryslân krijgen we dat goed mee. In deze bijdrage geeft de auteur een update van de muizenrijke winter van 2014/2015, toen de Grote zilverreiger talrijker dan ooit was.

, ,
Twirre

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Fryske Feriening foar Fjildbiology

R. Kleefstra. (2015). Tweeduizend Grote zilverreigers (Casmerodius albus) in Fryslân!. Twirre, 25(1), 26–28.