Boommarters (Martes martes) zijn moeilijk te inventariseren, vanwege hun nachtelijke levenswijze en zeldzaamheid. De eerste aanwijzing van hun aanwezigheid in een gebied zijn vaak de vondsten van verkeersslachtoffers of prooiresten en keutels. Jaarlijks controleert de Werkgroep Boommarter Nederland (WBN) met name bomen met gaten op de aan- wezigheid van boommarternesten. Toen fotovallen op de markt kwamen, werden de onderzoeksmogelijkheden en daarmee kennis over de Boommarter veel groter. Deze bijdrage gaat in op hoe fotovallen gebruikt kunnen worden en welke resultaten deze kunnen opleveren.