De Zomerschroeforchis (Spiranthes aestivalis) is al bijna een eeuw geleden uit Nederland verdwenen. De laatste waar- neming dateert uit 1936. In 2012 echter is de soort in de omgeving van één van de oude groeiplaatsen teruggevonden. In 2013 was de populatie nog aanwezig, maar had deze onder de droogte te lijden. Met deze specta- culaire ontdekking is Nederland een uiterst zeldzame en bedreigde soort rijker. In dit artikel een bijdrage over de kenmerken en bijzonderheden van de Zomerschroeforchis, haar situatie in Nederland en in Europa.