In het Ganzenakkoord is afgesproken dat het aantal standganzen in Nederland zal worden teruggedrongen tot een ‘acceptabel niveau’. Dat was voor ons aanleiding om een periode van ruim vijf jaar monitoren van Grauwe ganzen in het Westerpark van Zoetermeer te analyseren. De verzamelde gegevens schetsen een goed beeld van de groei en stabilisatie van deze zeer succesvolle ganzenpopulatie. Het verrassende verloop van het laatste broedseizoen gaf bovendien inzicht in het effect van predatie op het broedsucces van de Grauwe gans en roept de vraag op of natuurlijke regulatie wellicht een alternatief is voor de beoogde aantalsreductie.

, , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

F.W.J. Havekes, M. Snoek, D.D. Ofman, & M.J.M. Hoogkamer. (2014). Predatie in een stadspopulatie van de Grauwe gans in Zoetermeer. De Levende Natuur, 115(001), 10–16.