Toen in 1970 het Haringvliet werd afgesloten, was duidelijk dat de dagen van de unieke brakwatergemeenschap waren geteld. Hoewel duidelijk was dat er grote veranderingen zouden optreden, was de aard hiervan deels ongewis. Het zou nog tot het eind van de jaren zeventig duren voordat natuurbeschermingsorganisaties belangrijke delen van het Haringvliet in beheer kregen en er sprake was van een planmatig beheer. Dit artikel gaat in op de opgetreden veranderingen in de broedvogelstand. Wat veroorzaakte de opgetreden veranderingen en kunnen we de toekomstige ontwikkelingen inschatten?

, , , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

J.W.M. Kuijpers. (2014). De broedvogels van de Beninger Slikken, 1969-2008. De Levende Natuur, 115(001), 17–22.