De Levende Natuur is opgericht in 1896 door de toenmalige biologie-onderwijzers Eli Heimans, Jac.P. Thijsse en J. Jaspers Jr. Tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw is het blad verschenen in een vrijwel onafgebroken reeks, met uitzondering van de oorlogsjaren. In de jaren tachtig verhinderden financiële problemen dat De Levende Natuur als tijdschrift kon worden blijven uitgegeven. Teneinde de teloorgang van het tijdschrift te voorkomen, is toen gezocht naar een andere redactionele formule en een nieuwe uitstraling. Een tijdschrift dat beter paste in de moderne tijd, waarin het denken over natuur ook een nieuwe vorm kreeg.