De laatste 20 jaar zijn in het kader van behoud en herstel van alle stadia in de verlan- ding van open water naar o.a. trilveen op veel plaatsen rond de Vechtplassen nieuwe petgaten gegraven. Het is een kostbare maatregel waarvan het uiteindelijke resultaat soms lange tijd onzeker zal blijven. Dit artikel beschrijft de ontwikkeling in 39 sinds 1989 gegraven petgaten in de Vechtstreek, doet voorspellingen voor de toekomstige ontwikkelingen en geeft aanbevelingen voor in de toekomst te graven petgaten.

, , , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

W.A. Weijs, & B.F. van Tooren. (2014). Verlanding in nieuwe petgaten van de Oostelijke Vechtstreek. De Levende Natuur, 115(002), 42–48.