In zoete wateren is het vinden van ongewervelden die van oorsprong niet inheems zijn eerder regel dan uitzondering. Maar zijn er eigenlijk verschillen tussen watertypen en zo ja, waardoor worden deze veroorzaakt? Om hier inzicht in te krijgen, hebben we 30 jaar monitoringsdata van de Nederlandse binnenwateren geanalyseerd. Verder is de relatie tussen het voorkomen van doel- en kenmerkende soorten en de aanwezigheid van exoten nader bekeken.

, , , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

R.C.M. Verdonschot , & P.F.M. Verdonschot. (2014). Inpassen of verdringen ongewervelde exoten in zoetwaterecosystemen. De Levende Natuur, 115(002), 49–56.