Voor het Nederlandse deel van de Noord- zee is een aantal gebieden als Natura 2000 zeereservaten aangemeld, nu worden hiervoor managementplannen gemaakt. Maar wat gaan we beschermen, stenen of ecosystemen? Als voorbeeld de Klaverbank: wat zijn de doelen en worden met de huidige beschermings- plannen de karakteristieke ecosystemen wel behouden of hersteld? En wat kunnen we hierover leren van Australièˆ waar ze meer dan 40 jaar ervaring hebben met mariene bescherming op open zee?

, , , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

H.J. Lindeboom. (2014). De Klaverbank, een van de eerste beschermde gebieden in de open Nederlandse Noordzee. De Levende Natuur, 115(002), 57–60.