UvA-BiTS GPS-loggers zijn een geavanceerd, technisch hulpmiddel waarmee we de bewegingen van vogels als de Grauwe kiekendief (Circus pygargus) in groot detail kunnen volgen. Dit levert fraaie plaatjes op van het terreingebruik van deze elegante roofvogel. Maar wat is hiervan de waarde voor de bescherming van deze zeldzame soort? De Werkgroep Grauwe Kiekendief laat zien hoe resultaten van GPS-logger onderzoek vertaald kunnen worden naar natuurbescherming.

, , , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

R.H.G. Klaassen, A. Schlaich, M.S. Franken, W. Bouten, & B.J. Koks. (2014). GPS-loggers onthullen gedrag Grauwe kiekendieven in Oost-Groningse akkerland. De Levende Natuur, 115(002), 61–66.