In het Schelde estuarium kan de getijdennatuur nog overgaan van zout over brak naar zoet. Zonder sluizen of stuwen dringt het getij in de Zeeschelde, het Vlaamse deel van het estuarium, tot 160 km landinwaarts door, met een uitgestrekt zoetwatergetijden- gebied als gevolg. De vorige eeuw ging deze waardevolle natuur echter sterk achteruit, zowel in oppervlakte als kwaliteit. Het Geactualiseerde Sigmaplan wil nu het tij keren.

Zeeschelde, Vlaanderen, Sigma plan, Getijde natuur, Brak water
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

T. Maris, L. Coen, W. Dauwe, W. Mertens, E. van den Bergh, & P. Meire. (2014). Naar een duurzaam beheer van de Schelde. De Levende Natuur, 115(003), 84–89.