In het Nederlandse rivierengebied zijn de afgelopen decennia veel natuur- ontwikkelingsprojecten uitgevoerd, gei╠łnspireerd door Plan Ooievaar. Er zijn voor de fauna zeker successen te melden, maar sommige soorten hebben het nog steeds zeer moeilijk of zijn nog niet teruggekeerd. In dit artikel beschrijven we een analyse van de belangrijkste knelpunten voor karakteris- tieke terrestrische en amfibische fauna in het rivierengebied. Daarnaast worden de mogelijkheden verkend voor het opheffen van deze knelpunten.

, , , , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

M. de Lange, J. Noordijk, & M. Nijssen. (2014). Mogelijkheden voor verder herstel van fauna in rivieruiterwaarden. De Levende Natuur, 115(003).