Halverwege voorgaande eeuw waren de hoofdstroom en permanent verbonden strangen van de Rijn rijk begroeid met waterplanten. Tegenwoordig zijn water- planten echter beperkt tot de stroomafwaartse delen van de hoofdstroom, en komen ze langs andere trajecten van de Rijn vrijwel niet meer voor. Ook in herstelprojecten die de afgelopen decennia langs de Rijn zijn uitgevoerd, komen in deze wateren nauwelijks waterplanten tot ontwikkeling. In dit artikel analyseren we de rol van het rivierpeil voor waterplanten en geven we aanbevelingen voor ecologisch herstel van riviergebonden waterplantenvegetaties.

, , , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

G. van Gees, & S. Teurlincx. (2014). Invloed van peilfluctuaties op waterplanten in de hoofdstroom en permanent verbonden wateren langs de Rijn. De Levende Natuur, 115(003), 90–95.