De Europese KaderRichtlijnWater is een bindende EU-richtlijn. Volgens deze richtlijn moet oppervlaktewater uiterlijk in 2027 een ’goede ecologische toestand’ (GET) hebben. De Europese Unie heeft biologische kwaliteitselementen vastgesteld. Voor de rivieren zijn dit macrofyten (incl. fytobenthos), macrofauna en vissen. Alle kwaliteitselementen moeten voldoen wil de goede ecologische toestand gehaald worden. Momenteel is dit in de rivieren echter nog niet het geval. Dit heeft verschillende oorzaken waarvan een verkeerde dynamiek, een gebrek aan geschikt habitat voor macrofyten en macrofauna, een matige waterkwaliteit en een beperkte paai- en opgroeimogelijkheden voor vissen de belangrijkste zijn. Eén van de programma’s om de ecologische toestand te verbeteren betreft de Maasoevers. In dit artikel worden de ontwerpprincipes voor oeverinrichting langs de Maas en hun eerste ecologische gevolgen besproken.

, , , , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

E.T.M. Overkamp, & F.C.M. Kerkum. (2014). De ontwikkeling van natuurlijke oevers langs de Maas. De Levende Natuur, 115(003), 96–100.