De Hamster of Korenwolf (Cricetus cricetus canescens) is voor Nederland behouden gebleven door het opzetten van een fokprogramma in 1999. Door het kleine aantal Hamsters waarmee de fok is gestart, waren er vanaf de start zorgen over mogelijke genetische problemen in de fokpopulatie. Herintroductie van Hamsters in het wild zou daardoor veel lastiger kunnen worden. In 2003 en 2004 zijn daadwerkelijk drie onverwante Hamsters, allen mannetjes, afkomstig uit België en Duitsland aan het Nederlandse fokprogramma toegevoegd. Dankzij genetische monitoring is bekend of dit een positief effect heeft gehad op de Hamster in Nederland.

genetica, herintroductie, Wilde hamster, zoogdier, Limburg
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

M.J.J. la Haye, H.P. Koelwijn, H. Siepel, N. Verwimp, & J.J. Windig. (2014). Meer jongen bij de Korenwolf dankzij actief genetisch herstel. De Levende Natuur, 115, 162–166.