De Kwabaal kwam in het verleden in vrij- wel heel Nederland algemeen voor. In 1974 schreef Zuurdeeg in De Levende Natuur dat de stand in de Nederlandse rivieren belangrijk terug aan het lopen was, maar dat de soort elders plaatselijk nog algemeen voorkwam. De soort nam na 1975 verder af en tegenwoordig resteren nog enkele relictpopulaties. Opmerkelijk genoeg neemt vanaf 2006 het aantal Kwabaalwaarnemingen in de IJssel-Vechtdelta sterk toe. Hoe kan deze toename verklaard worden en biedt dit perspectief voor het herstel van de Kwabaal?

, , , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

J. Bosveld, J. Kranenbarg, & H.J.R. Lenders. (2014). Recente toename van Kwabaal in de IJssel-Vechtdelta: goed of slecht nieuws voor herstel van relictpopulaties?. De Levende Natuur, 115.