Rode bosmieren zijn door de International Union for the Conservation of Nature ondergebracht in de categorie bijna bedreigd (‘near threatened’, IUCN List of Threatened Animals 1996). Bosmierenvolken zijn kwetsbaar, omdat hun nesten nogal eens worden vernield en de mieren lang niet altijd in staat zijn de schade te herstellen. In verscheidene Europese landen worden maatregelen getroffen om bosmierennesten tegen wilde zwijnen te beschermen. In ons land is dat niet gebruikelijk en men kan zich afvragen of dat wel nodig is. Om die vraag te kunnen beantwoorden is monitoring noodzakelijk.