Idealiter zou wetenschappelijke kennis een belangrijke basis vormen voor de besluitvorming bij natuurbeheer en -beleid. Volgens een internationale discussie maken natuurbeheerders echter zeer weinig gebruik van wetenschappelijke kennis (o.a. Pullin & Knight, 2005). Oorzaak hiervoor is onder meer het gebrek aan beschikbaarheid en relevantie van wetenschappelijk natuurbeheeronderzoek voor mensen uit de praktijk.