Natura 2000 vormt de ruggengraat van de Nederlandse natuur. Bijna 40% van de totale oppervlakte van het Nationale Park De Hoge Veluwe wordt ingenomen door Natura 2000-habitattypen. De vraag is in hoeverre deze typen de natuurwaarde van flora en vegetatie afdoende vertegenwoordigen. Hierbij beschouwen we niet alleen bijzondere vegetatietypen die niet onder een habitattype vallen, maar analyseren we ook de verspreiding van (habitat)typische soorten die karakteristiek worden geacht voor habitattypen en een rol spelen bij de formele kwaliteitsbeoordeling.

, , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

R.J. Bijlsma, J. Bokdam, D. van Dam, & N. Visser. (2014). De natuurwaarde van flora en vegetatie van het Nationale Park De Hoge Veluwe. De Levende Natuur, 115, 246–252.