De natte natuur in het Nationale Park de Hoge Veluwe is weinig bekend, maar erg waardevol. Het Deelense Veld is de grootste natte natuurkern. De overige natte gebieden liggen meer verspreid. De monotone vlakten van Pijpenstrootje (Molinia caerulea) lijken te duiden op sterke verdroging. Daarbinnen liggen echter fraaie heideveentjes en uitgestrekte Beenbreekbegroeiingen. De Hoge Veluwe is een bolwerk voor Adder (Vipera berus), Heikikker (Rana arvalis) en Gentiaanblauwtje (Phengaris alcon). Deze fascinerende combinatie van eentonigheid en hoge kwalitei- ten kon beter worden begrepen dankzij een landschapsecologische systeemanalyse van het Deelense Veld (Jansen et al., 2008, 2013). Dit onderzoek en een vervolg- studie vormden de basis voor een programma van herstelmaatregelen voor natte natuur. In de winter van 2013-2014 zijn de eerste herstelmaatregelen uitgevoerd.

Hoge veluwe, natuurherstel, landschaps ecologische systeemanalyse, vegetatie, amfibieen, reptielen, Deelense veld, heideveentjes
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

A.J.M. Jansen, J. Bouwman, C. Rovekamp, & J. Sevink. (2014). Visie van Het Nationale Park De Hoge Veluwe op natte natuur, de IJzeren Man in het Deelense van visie naar planvorming en uitvoering. De Levende Natuur, 115, 253–257.