Het 5400 ha grote Nationale Park De Hoge Veluwe is al bijna 100 jaar omgeven met een grofwildraster. In 2013 is dit raster open gemaakt voor wilde hoefdie- ren, als uitwerking van het streven naar ontsnippering van de Veluwe door de Provincie Gelderland. Hier beschrijven we een monitoringsprogramma, waar- mee we de gevolgen voor wilde hoefdieren en het beheer daarvan willen meten.

versnippering, wild, Hoge veluwe, infrastructuur, ecoduct, edelhert, wild zwijn, ree, damhert, Moeflon
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

J. den Ouden , P.A. Jansen, Y Liefting, & J.R.K. Leidekker. (2014). Ontsnippering Hart van de Veluwe: de relatie met Het Nationale Park De Hoge Veluwe. De Levende Natuur, 115, 268–272.