Het 5400 ha grote Nationale Park De Hoge Veluwe is al bijna 100 jaar omgeven met een grofwildraster. In 2013 is dit raster open gemaakt voor wilde hoefdie- ren, als uitwerking van het streven naar ontsnippering van de Veluwe door de Provincie Gelderland. Hier beschrijven we een monitoringsprogramma, waar- mee we de gevolgen voor wilde hoefdieren en het beheer daarvan willen meten.

, , , , , , , , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

J. den Ouden , P.A. Jansen, Y Liefting, & J.R.K. Leidekker. (2014). Ontsnippering Hart van de Veluwe: de relatie met Het Nationale Park De Hoge Veluwe. De Levende Natuur, 115, 268–272.