De bossen van Het Nationale Park De Hoge Veluwe vormen samen met de heiden en stuifzanden een gevarieerd landschap waarin cultuurhistorie en natuur doelbewust verweven zijn. Naast een klein aandeel oude bossen (> 150 jaar) en landgoedbossen (tweede helft 19e eeuw) stamt het grootste deel van het bosoppervlak uit de afgelopen eeuw, en is met veel moeite ontwrocht aan het droge en arme landschap. De afgelopen 100 jaar is het bosbeheer van Het Park gericht op het landschappelijk aantrekkelijker, ecologisch stabieler en economisch rendabeler maken van de bossen. Dit artikel kijkt terug op de beheergeschiedenis van de bossen in het Park.

, , , , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

J. den Ouden. (2014). De bossen van Het Nationale Park De Hoge Veluwe. De Levende Natuur, 115, 258–262.