In de jaren ’80 van de vorige eeuw is het Korhoen (Lyrurus tetrix), net als in vele andere delen van Nederland, uit Het Nationale Park De Hoge Veluwe verdwenen. Deze soort werd in het algemeen als indicator gezien van een rijk en gevarieerd heidelandschap. Juist daarom, en in een poging de achteruitgang van het Korhoen te stoppen, is Het Park al vanaf eind jaren ’70 van de vorige eeuw bezig met het herstellen van de heidevegetaties die sterk waren vergrast. Of, zoals nu wordt geconstateerd, de hoeveelheid en kwaliteit van de insecten, waar (vooral) de kuikens van afhankelijk zijn, in die tijd ook achteruit zijn gegaan, is niet bekend. Hoe is het nu met de Korhoenders op De Hoge Veluwe? Een historisch overzicht.