Het Nationale Park De Hoge Veluwe is één van de weinige overgebleven gebieden in Noordwest-Europa waar het heidelandschap zich nog op grote schaal en in zijn ruimtelijke verscheidenheid van stuifzand tot vennen manifesteert. Dankzij een vroeg begin van vlinder- en broedvogelmonitoring in het Park is er veel bekend over de veranderingen in de vlinder- en broedvogelfauna in de laatste drie decennia. Dit artikel vergelijkt de ontwikkelingen in het Park met de landelijke trends.

monitoring, broedvogels, dagvlinder, Hoge veluwe
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

M.F. Wallis de Vries, & G.M. Sanders. (2014). Drie decennia dagvlinder- en broedvogelmonitoring in het Nationale Park De Hoge Veluwe. De Levende Natuur, 115, 277–283.