Het Nationale Park De Hoge Veluwe is één van de weinige overgebleven gebieden in Noordwest-Europa waar het heidelandschap zich nog op grote schaal en in zijn ruimtelijke verscheidenheid van stuifzand tot vennen manifesteert. Dankzij een vroeg begin van vlinder- en broedvogelmonitoring in het Park is er veel bekend over de veranderingen in de vlinder- en broedvogelfauna in de laatste drie decennia. Dit artikel vergelijkt de ontwikkelingen in het Park met de landelijke trends.

, , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

M.F. Wallis de Vries, & G.M. Sanders. (2014). Drie decennia dagvlinder- en broedvogelmonitoring in het Nationale Park De Hoge Veluwe. De Levende Natuur, 115, 277–283.