Uit het artikel van Bosman et al. (dit nummer) blijkt dat het vrijwel overal in Nederland slecht gaat met de Knoflookpad. Zo ook in ogenschijnlijk goede leefgebieden, zoals het Vechtdal in Overijssel (Zekhuis & Ottburg, 2008). Habitatverbeterende maatregelen in de periode 2001-2010 stopten de achteruitgang niet. Of dit mede een gevolg is van genetische verarming is lastig te onderzoeken (Van- brabant, 2009) en vergt veel tijd. Die tijd is er voor veel knoflookpad- populaties niet meer. Daarom is er door de Projectgroep Knoflook- pad Nederland (PKN) voor gekozen om het risico van genetische verarming op voorhand uit te sluiten door het opzetten van een kweek- en uitzetprogramma (Bosman et al., 2010).

knoflookpad, genetica, herintroductie, amfibieen
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

B. Crombaghs, D. Schut, P. van Hoof, I. van Bebber, J. van der Zee, M. Zekhuis, … H.A.H. Jansman. (2015). Kweek- en uitzetprogramma van knoflookpaddenlarven. De Levende Natuur, 116, 7–13.