Om de achteruitgang van de Knoflookpad tegen te gaan is de afgelopen 20 jaar sterk ingezet op het behouden van de weinige, overgebleven populaties. De vraag is of we tot in de lengte der dagen telkens weer tijd, geld en energie willen besteden om de soort voor Nederland te behouden, of dat we naar een situatie toe willen waarin de soort op eigen kracht in Nederland kan overleven. Voor een eerste aanzet tot deze discussie worden in dit artikel drie scenario’s geschetst.

, , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

F.G.W.A. Ottburg, H.A.H. Jansman, R.P.H. Snep, B. Crombaghs, D. Schut, P. van Hoof, … M. Zekhuis. (2015). Kan de Knoflookpad op termijn van de intensive care af?. De Levende Natuur, 116, 15–20.