Het jaar 2007 vormt een nieuwe scheidslijn voor de Biesbosch. Ten behoeve van meer ruimte voor de grote rivieren is in dat jaar een aantal dijken van de Biesbosch doorgebroken, waarbij grote oppervlakten natuurontwikkelingsgebieden onder invloed van de rivierdynamiek zijn komen te staan. Dit artikel geeft een overzicht van de gevolgen hiervan voor de natuurgebieden.

, , , , , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

J. A. Sluiter, & F.H. Saris. (2015). Meer dynamiek in het Nationaal Park de Biesbosch na de inrichting van natuurontwikkelingsgebieden. De Levende Natuur, 116, 21–26.