In 2012 en 2013 werden de wilgen van de Biesbosch gei╠łnventariseerd en werd hun verspreiding gekarteerd. In de loop van de 20ste eeuw waren meer dan vijftig wilgentaxa aanwezig, waarvan slechts een gering aantal autochtone wilgen, die er al eeuwen aanwezig zijn. Het overgrote deel van de aangetroffen taxa is het gevolg van introducties uit de 19de en de 20ste eeuw, die voor de griendteelt waren bedoeld. De hoepelmakerij was de belangrijkste hiermee verbonden activiteit. Dit artikel beschrijft enkele resultaten van de kartering en gaat in op vragen als: wat zijn de botanische vertalingen van de lokale benamingen, welke taxa zijn autochtoon en welke niet, lijkt de verwilderde Biesbosch op een oerbos en wat vangen we in de toekomst met die wilgen aan?

, , , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

A.A.G. Zwaenepoel, E.R. Cosyns, N.C.M. Maes, R.W.A. van Loon, & T.O.V. Muusse. (2015). De wilgen van de Biesbosch. De Levende Natuur, 116.