Afgelopen januari is het ontwerp van de Programmatische Aanpak Stikstof ter visie gelegd. De verwachting is dat de regeling – al dan niet met aanpassingen – binnenkort van kracht zal worden. De PAS is bedoeld om te voorkomen dat de omgeving van Natura 2000 gebieden ‘op slot gaat’ als gevolg van een te hoge stikstofdepositie. Die is vrijwel overal in Nederland hoger dan gewenst vanuit natuurdoel- stellingen, en elke toename is dus potentieel schadelijk. Een consequentie zou kunnen zijn dat rondom Natura 2000 gebieden nieuwe activiteiten, die leiden tot een verhoging van de stikstofdepositie, niet langer zijn toegestaan.

Programmatische aanpak stikstof, Natura 2000, beleid, modellen
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

Redactie De Levende Natuur. (2015). Programmatische Aanpak Stikstof (PAS): een juiste balans tussen natuur en economie?. De Levende Natuur, 116, 42–43.