In het voorjaar en de zomer van 2014 kwamen er meldingen van de aanwezigheid van veel Veldmuizen in Noord Nederland, met name in het weidegebied van Zuidwest Friesland. In de loop van de herfst en de (relatief ) zachte winter ontwikkelde deze Veldmuisconcentratie zich tot een heuse plaag, met lokaal grote schade voor weideboeren. Als respons op deze plaag werd melding gemaakt van soms fors toegenomen aantallen predatoren, zoals Torenvalk, Velduil, Grote zilverreiger en Buizerd. En hoe zit dat met de Ransuil? Verzamelde gegevens over aantallen Ransuilen in de laatste acht jaar bieden inzicht.