De Noordse woelmuis (Microtus oeconomus arenicola) is een belangrijke Natura 2000-soort waarvoor regelmatig inventarisaties worden verricht in het kader van Flora- en faunawet ontheffingen en landelijke monitoringverplichtingen. Traditioneel wordt geïnventariseerd met inloopvallen, een arbeidsintensieve en daar- door relatief dure methode. De Zoogdiervereniging, RAVON, Bureau Endemica en SPYGEN hebben onderzocht of het verzamelen van woelmuiskeutels en deze op naam te brengen via environmental DNA (eDNA) analyse een alternatief kan zijn.

, , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

J.E. Herder, E. Bellemain, R.H. Witte, D.L. Bekker, & M.J.J. la Haye. (2015). Noordse woelmuis inventariseren met eDNA. De Levende Natuur, 116, 67–69.