Vijftig jaar geleden verscheen het rapport dat wij nu kennen als ‘Gedachtenplan voor het Stroomdallandschap Drentsche A’ (Modderkolk et al., 1965). Dit rapport kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Het provinciaal bestuur van Drenthe werkte al enige jaren aan een beschermde status voor het gebied. Het ’Gedachtenplan’ was opgesteld door Staatsbosbeheer, maar werd gepresenteerd in het provinciehuis. De provincie nam alle publiekrechtelijke gevolgen voor haar rekening. Wat was de voorgeschiedenis en hoe verliep de uitvoering? Welke keuzes zijn op welke momenten gemaakt en door wie?

Drenthse Aa, Drenthe, Natuurbeleid, Ruilverkaveling, Stroomgebied
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

B. Hanskamp, & J.C. Smittenberg. (2015). Hoe kwam de bescherming van de Drentsche Aa op de kaart?. De Levende Natuur, 116, 81–86.