De Jeneverbes (Juniperus communis) komt voor op alle continenten op het noordelijk halfrond. Het is één van de weinige inheemse naaldbomen van Nederland en staat hier op de Rode Lijst voor planten. Jeneverbesstruwelen vormen een uniek habitattype met zeldzame soorten korstmossen en schimmels. Echter, de laatste decennia is er weinig tot geen verjonging gevonden in de West-Europese populaties (Nederland, België, Groot-Brittannië en Duitsland). Hoewel er al een aantal mogelijke oorzaken zijn aangewezen, is nog veel onduidelijk over de gebrekkige verjonging van de Jeneverbes. In dit project werd de rol van bodemkwaliteit voor verjonging van de Jeneverbes in Drentse Jeneverbespopulaties onderzocht.