In het voorjaar van 2014 heeft De Levende Natuur een digitale enquête gehouden onder de lezers. Via oproepen in het tijdschrift en op de website en via een brief bij het meinummer werd de lezers gevraagd de enquête in te vullen. Hier zal kort op de resultaten van die enquête worden ingegaan.