Natuur beschermen, inrichten en beheren is niet meer iets dat alleen aan professionals wordt overgelaten. Ook burgers met een groen hart melden zich, precies wat de overheid beoogt. In januari verscheen het boek ‘Burgers en hun Landschap; burgerparticipatie en maatschappelijk initiatief’, geschreven door Rosalie van Dam, Irini Salverda en Roel During van Alterra en Martijn Duineveld van Wageningen Universiteit. Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden het organiserend vermogen van burgers, de behaalde resultaten en de rol van de overheid en de wetenschap tegen het licht gehouden. Het boek is te downloaden via edepot.wur.nl/329945