Het is mooi om het 50 jarig jubileum te vieren, want het gaat goed met het Drentsche Aa-gebied! Het jubileum geldt voor alle resultaten van de een halve eeuw geleden ingezette koers, gericht op bescherming, herstel en ontwikkeling van natuur en landschap. Wat is er bereikt? Welke dilemma’s hebben in het beheer van het Drentsche Aa-gebied gespeeld als het ging om natuurherstel en behoud van het cultuurhistorisch waardevolle landschap? En welke uitdagingen wacht het beheer de komende jaren?

Drenthse Aa, natuurbeheer, Staatsbosbeheer, hydrologie
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

E.J. Lammerts, H. Offringa, R. Postma, & W. Winter. (2015). Het Drentsche Aa-gebied: een voortdurende uitdaging voor het terreinbeheer. De Levende Natuur, 116, 92–97.