De waterhuishouding van het Drentsche Aa-gebied is de afgelopen honderd jaar drastisch veranderd. De ontwatering van de beekdalen en aangrenzende plateaus nam sterk toe. In de jaren 90 van de vorige eeuw vond een omslag plaats en werden veel middenlopen en sommige plateaugebieden weer vernat. Dit heeft de kwaliteit van moeras- en hooiland- vegetaties spectaculair verbeterd. Dit artikel gaat in op de effecten van herstelmaatregelen op de water- huishouding van de middenlopen en de uitdagingen die resteren voor verder herstel van dit deel van het Drentsche Aa-gebied.

Drenthse Aa, Hydrologie, stroomgebied, grondwater, hooilanden
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

C.J.S. Aggenbach, A.P. Grootjans, P.P. Schollema, P. Hendriks, & H.R. Jager. (2015). De waterhuishouding als bepalende factor voor natuur in de Drentsche Aa. De Levende Natuur, 116, 98–103.