In 2011 is de Beekrombout (Gomphus vulgatissimus) na een periode van 89 jaar afwezigheid weer in het Drentsche Aa-gebied waargenomen. De terugkeer van deze libellensoort is een bewijs dat de waterkwaliteit van de Drentsche Aa de laatste decennia is verbeterd. De Beekrombout is in Nederland een bedreigde soort (Rode lijst) en plant zich voornamelijk voort in beken en rivieren met een goede waterkwaliteit.