In dit artikel wordt de ontwikkeling van de vegetatie in de Drentsche Aa besproken over de afgelopen 40 jaar. Wat zijn de resultaten van het gevoerde natuurbeheer? In de periode tot 1995 was het beheer vooral gericht op verschraling waarbij vernattingsmaatregelen beperkt waren, daarna op een combinatie van verschraling en grootschalige vernatting. Leiden verschraling en vernatting tot herstel van kenmerkende vegetaties en is er een verschil tussen beide maatregelen? Leidt vernatting ook tot herstel van het hydrologisch systeem dat ten grondslag ligt aan de belang- rijkste vegetatie gradiënten in het gebied (Everts & de Vries, 1991)? We volgen de vegetatieontwikkeling op twee schaalniveaus. Het eerste niveau betreft de ontwikkeling binnen representatieve delen van het stroomdal. Het tweede niveau betreft de ontwikkeling van een aantal soorten binnen het ruimere gebied van het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa.

, , , , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

F.H. Everts, N.P.J. de Vries, B. Hoentjen, A.P. Grootjans, & C.J.S. Aggenbach. (2015). Vegetatieontwikkeling Drentsche Aa 1982- 2012. De Levende Natuur, 116, 110–116.