Natuurbescherming gaat om behoud en om het inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Het verleden is een belangrijke inspiratiebron, maar een visie is op de toekomst gericht. Het gaat om de natuur, maar ook om de mens en het landgebruik in en rond het natuurgebied. Dit landgebruik verandert voortdurend en is van grote invloed op de natuur. Nieuwe visies op de ontwikkeling van een natuurgebied blijven nodig om in te kunnen spelen op maatschappelijke veranderingen rond dat natuurgebied.