Vijftig jaar bescherming van de Drentsche Aa heeft veel opgeleverd; het is het best bewaarde beekdal van de laaglanden van Noordwest Europa, beschermd natuurgebied en cultuurhistorisch erfgoed in de vorm van een gaaf heide-, beken- en esdorpenlandschap. Niet alles is goed gegaan; het is belangrijk te leren van fouten uit het verleden. De besluitvorming over het gebied heeft een heel andere vorm gekregen. Bewoners, beschermers en lokale overheden werken samen. De Rijksoverheid maakt een terugtrekkende beweging. Wat is het perspectief voor de toekomst?

, , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

P.C. Schipper, J.P. Bakker, J.C. Smittenberg, U. Vegter, J.C.E.W. Hooijmeijer, & H.L. Schimmel-ten Kate. (2015). Vijftig jaar bescherming van de Drentsche Aa, wat is het vooruitzicht?. De Levende Natuur, 116, 145–148.