Verhalen van vroeger vertellen dat delen van het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa in het voorjaar lichtgeel kleurden door de Stengelloze sleutelbloem (Primula vulgaris). Door ruilverkaveling, schaalvergroting en intensivering van de landbouw en het uitsteken van planten zijn veel groeiplaatsen verdwenen (van Zanten & Dekker, 1995). Nu resteren nog drie zeer kleine populaties. Populatie Gasteren ligt beschermd onder doornstruiken in een begraasd terrein van Staatsbosbeheer, populatie Eldersloo (gemeente Aa en Hunze) ligt ingeklemd tussen de weg en akker en populatie Geelbroek (Staatsbosbeheer) moet concurreren met braam en Hennegras. De Werkgroep Florakartering Drenthe riep daarom hulp in om het tij te keren.

, , , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

S.H. Luijten, A.C. Vos-Smit, H.P. Offringa, & J.G.B. Oostermeijer. (2015). Behoud van Stengelloze sleutelbloem in het Drenthse Aa-gebied. De Levende Natuur, 116, 119–121.